Stiftelsernas styrelse

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens styrelse utgörs av biskop Susanne Rappmann vice ordförande, professor Mette Sandoff, lagman Göran Lundahl, gymnasieområdeschefen Mikael O Karlsson och direktör Hans Ljungkvist. Styrelsen är samtidigt styrelse för Gustaf Schillers stipendiestiftelse.

Stiftelsernas sekreterare är Kenneth Odéus, som kan nås per mobiltelefon 0705-680859. För webbmail till stiftelsen klicka här.

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens post- och besöksadress är

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Vasagatan 43 B 6 tr

411 37 GÖTEBORG