Stiftelsernas ändamål

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen (länk till instruktion för stiftelsen)

Stiftelsens organisationsnummer: 857200-9481

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen grundar sig på dels Margareta Hvitfeldts testamente den 22 januari 1664, dels Kung Karl XI:s brev den 25 oktober och den 26 november 1694. Stiftelsen har till ändamål att dels dela ut stipendier till elever i gymnasier i förutvarande Göteborgs och Bohus län och till studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens förmögenhet uppgick den 30 juni 2021 till 269,8 miljoner kronor. Stiftelsen delar ut ca 6 miljoner kronor om året i stipendier och anslag.

Gustaf Schillers stipendiestiftelse (länk till instruktion för stiftelsen)

Stiftelsens organisationsnummer: 857206-5821

Gustaf Schillers stipendiestiftelse är grundad på två gåvobrev av den 3 april 1873 och den 8 juli 1881 från gymnasiefogden Gustaf Schiller. Stiftelsen har till ändamål att bereda stipendier åt mindre bemedlade och av uppmuntran förtjänta elever, som valt teoretisk studieinriktning i gymnasier i Göteborgs stad. Stipendiestiftelsen samförvaltas med Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

Gustaf Schillers stipendiestiftelses förmögenhet uppgick den 30 juni 2021 till 7 miljoner kronor. Stiftelsen delar ut ca 150.000 kronor om året i stipendier.